Nr 3 2022

FÖRORD

Höst med krig i Ukraina och annalkande lågkonjunktur samt energikris.  Jag hoppas Ad Lucem kan bjuda på ett matnyttigt innehåll som ger viss andlig vederkvickelse i denna tid.  I detta nummer återfinns ett par texter om den franska filosofen Simone Weil från poeterna Eva-Stina Byggmästar respektive Else-Britt Kjellqvist. Weil känns fortsatt aktuell med sin ständigt behövliga andliga position bortom all sorts totalitarism.

I övrigt bjuds på essäer om konstnärerna Agnes Martin och Fra Angelico, recensioner av nya böcker med Seamus Heaney och Ocean Vuong, samt kolumner från Maria Küchen (om friheten i bönen) och Allan Willny (om en våldsam och polariserad samtid). Dessutom som vanligt ett rikt urval nyskriven poesi. Denna gång dikter från Alva Dahl, Annarella Hedberg, Peter Nyberg, Richard Thörn, Henrik Johansson, Else-Britt Kjellqvist och Stefan Albrektsson.

Varmt välkomna till ett nytt nummer av Ad Lucem!

Peter Björkman / Redaktör