Ledare

De senaste valresultaten i Finland och Sverige innebar framryckningar för de nationalistiska och främlingsfientliga krafterna. I Sverige innebar valet hösten 2022 att Sverigedemokraterna stärkte sin röstandel från 17.5 procent till 20.5 procent av rösterna och i Finland ökade Sannfinländarna med nästan exakt samma röstandelar i riksdagsvalet våren 2023, från 17,5 procent till 20,1 procent av rösterna. I båda länderna  har partierna nu stort inflytande över den förda politiken.

I Sverige hörs den Sverigedemokratiske ledaren säga att en ”fullt utövande muslim” aldrig kan bli svensk. Och liknande tongångar är inte främmande heller i Finland. Att göra muslimer till ”icke-svenskar” hör dock inte hemma i en demokrati och jag kan heller inte finna något stöd för denna politik i den kristen tro som formuleras i evangelierna. Lika lite som det en gång i Tyskland fanns något demokratiskt eller kristet i att göra judar till icke-medborgare.

Det kommer att bli en utmaning att stå upp för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter, inte minst religionsfriheten, under de närmaste åren. Dock är det något vi inte kan underlåta att göra, även om det kommer att kunna kosta på. Ordentligt.