Ledare

År 2022 – pandemi och krig I början av år 2022 i januari-mars nåddes de sista(?) topparna när det gällde spridningen av det Coronavirus som först påträff...