Ledare

De senaste valresultaten i Finland och Sverige innebar framryckningar för de nationalistiska och främlingsfientliga krafterna. I Sverige innebar valet h...

Ledare

Den evangeliskt-lutherska kyrkan i Finland har problem. En nyutexaminerad präst, Dennis Svenfeldt, väljer att sluta när en kvinnlig präst blir kyrkoherde i ...