Nåt att bita i

Logo: Ad Lucem

Ledaren i Ad Lucem 4/2010

Religionsdialog är att våga

Peter Björkman

Religionsdialog, nyfikenhet på varandras religioner, vänskap och delande. Viktiga saker för att göra religionen till en positiv kraft. I det här numret av Ad Lucem finns flera exempel på detta. Men det är inte helt enkelt. Det händer att dialogen och delandet slutar. Ett exempel är den avbrutna dialogen mellan den kristne prästen Mikael Mogren och den muslimske poeten Mohamed Omar, där både vänskap och dialog tog slut. Ad Lucem diskuterar dialogens villkor med dem, efteråt. Det är inte riskfritt att inleda en dialog – men ingen av dem verkar ångra att de gav sig in i den.

I intervjun med Omar framgår att han är Förintelseförnekare. Både Ad Lucem och jag själv tar bestämt avstånd från alla former av ett sådant förnekande, då de historiska bevisen för Förintelsen inte lämnar utrymme för tvivel. Jag förmedlar Omars åsikter i intervjun med honom, även då jag inte håller med om dem. När det gäller religionsdialog anser jag det är viktigt - att våga ta samtalet också med dem som har åsikter man inte på något vis uppskattar – och att redogöra för det som sägs även om det inte alltid är sådant som man själv vill höra . Brobygget får inte stanna vid samtal med dem som har liknande ingångar och synsätt på religion. Tvärtom är det centralt att våga möta även dem som står för en helt annan religiös grundsyn än den man själv har – där anser jag att Mikael Mogren och Mohamed Omar varit föredömliga med sin dialog – dokumenterad i boken Vem är du? (2008) som fortfarande är en stark bok att läsa. Läs den! Men börja med att läsa det här numret av Ad Lucem.

Tillbaka
© Ad Lucem