Nåt att bita i

Logo: Ad Lucem

Ledaren i Ad Lucem 4/2009

Ålderns höst

Lise Kanckos

Vi lever i ett åldrande samhälle, som samtidigt värderar högt ungdomlighet och vitalitet. Både medellivslängden och andelen av befolkningen som är pensionärer ökar. Vilka möjligheter och vilka problem kan denna befolkningsstruktur medföra? Ad Lucem har firat 100-årsjubileum och temat åldrande dök osökt upp i tankarna inför detta nummer.
Pensionsåren förknippas idag allt mer med stora möjligheter och friheter. Under den s.k. tredje åldern förväntas man kunna satsa på ett oberoende liv med nytt innehåll av resor, utbildning och självförverkligande. Men när människor blir äldre ställs de också inför olika problem gällande kropp, hälsa, känslor och ekonomi. Har samhället fortfarande råd att garantera alla människor en värdig ålderdom? Och om samhället inte har råd – är vi då beredda att i högre grad själva ta hand om våra äldre, och kommer någon att ta hand om oss när vi blir gamla? Vad händer med oss när sjukdomarna sätter sina spår? I två texter funderar sjukhuspräst Ann-Sofi Storbacka och språkvetare Camilla Lindholm på demens ur olika perspektiv.

En debatt om eutanasi blossade upp i Finland under hösten då författare Kaari Utrio föreslog att dödstabletter skulle delas ut åt de åldringar som vill dö. Dödspillren beskrevs av Utrio som en lösning på bristen av sjukvårdspersonal inom åldringsvården. Jag anser att förslaget var huvudlöst och att en diskussion om åldringsvården behöver föras på andra premisser. Eutanasi ställer frågorna om det värdiga åldrandet respektive människovärdet till sin spets. Hur mycket måste människan lida för att döden skall räknas som ett legitimt medvetet val? I detta nummer ingår en text av Evelyn Dahlberg, som behandlar ”konsten att dö”, eller hur två religiösa traditioner har gett vägledning till andra sidan.

I detta nummer finns också några minnen från jubileet som firades den 11 september: Tage Kurténs festtal och seminarieföredrag av Svante Lundgren och Jan Edström. Monica Heikel-Nyberg har skrivit en personlig kommentar om hur jubileumsdagen förlöpte. Jag vill själv passa på att tacka alla som kom till seminariet och festen och bidrog till ett lyckat jubileumsfirande.

Lise Kanckos

Tillbaka
© Ad Lucem