Nåt att bita i

Logo: Ad Lucem

Ledaren i Ad Lucem 4/2004

Rätt kanal

Håkan Näsman

Illustration till ledaren i Ad Lucem 4/2004

Det är inte bara de stora kommersiella TV-kanalerna som rör på sig. Just nu funderar även olika kyrkliga aktörer på sin plats i medievärlden. I Helsingfors­regionen finns för tillfället tankar på en egen radiokanal, något som särskilt förespråkas på finskt håll inom Helsingfors kyrkliga samfällighet.
Sammanlagt satsar församlingarna i Helsingfors, Vanda och Esbo anmärkningsvärda summor, helt riktigt, på att finnas även i etern i huvudstadsregionen och detta sker genom redaktionen Toivontuottajat (inom kort introduceras det svenska namnet KanalHoppet). Denna redaktion producerar program för Radio Dei, Yle, Groove Fm och Classic Radio. På svenska finns ett program gjort av Kjell Ewalds på söndagar i Radio Dei.
Men nu vill en del alltså satsa enbart på en egen kanal i form av att köpa Radio Dei för att där sedan producera egna program.

Frågan är nu bara: är det rätt väg? Är det rätt att satsa på en egen specialkanal i stället för att t.ex. satsa mera på samarbetet med Rundradion och andra kanaler? Ska kyrkans röst höras bara då du rattar in en (ofta svårinlärd) ny frekvens? Vore det inte bättre att finnas på de kanaler där männi­skor redan finns genom att samarbeta och (på kommersiella kanaler) köpa sändningstid? I tidningsvärlden kan det fungera med ett eget språkrör, dags- och veckotid­ningarna i vår postlåda är i alla fall betydligt färre än stationerna på bilradion. Att bygga upp ett förtroende för egen kanal torde inte vara det lättaste. Billigt är det inte heller att göra bra produktioner.
Ser man ännu på det svenska så torde steget till en egen kanal te sig ännu mera betänkligt. Vi finlandssvenskar har Vega och Extrem, därutöver lyssnar man på kommersiella kanaler. Och hur lätt hittar man en svensk timme bland hela veckans finska utbud? Det torde vara ännu klarare att finlandssvenskar i huvudstadsregionen med omnejd är mycket mera betjänta av att deras kyrka på radiovågorna finns just på Vega Mellannyland och Extrem, kombinerat med vissa andra kanaler.
Låt vara att vi nu i medievärlden ser en uppsjö av specialkanaler. Kyrkans medlemmar torde knappast ha något att vinna på en egen ”ghettoisering”.

Det återstår att se vad som händer under 2005, men i vilket fall som helst vore det viktigt för såväl lyssnare som beslutsfattare att vara vaksamma i frågan detta år. Åtminstone för att finlandssvenskar inte marginaliseras, vilket beslut som än tas.
Håkan Näsman

hakan.nasman@adlucem.fi

Tillbaka
© Ad Lucem