Nåt att bita i

Logo: Ad Lucem

Ledaren i Ad Lucem 4/2003

Konst ger hälsa

Håkan Näsman

Det är bevisat: konst ger hälsa. Lars Olov Bygren vid Umeå Universitet har fors­kat i människors upplevelse av sin egen hälsa och kunnat konstatera att regelbundna konst- och kulturupplevelser har en positiv inverkan på hur frisk man känner sig och även på livs­läng­den – se artikeln Kons­ten att leva.
Väl inne på temat tar vi även i detta nummer upp olika människors möjlighe­ter till konstupplevelser och hur vi värderar våra olika sinnesintryck. Ida Adlercreutz skriver om arkitekten Juhani Pallasmaa och faran för att vårt samhälle är alltför fixe­rat vid det som våra ögon kan uppfatta. Enligt Pallasmaa ska arkitektur och annan konst upp­levas med flera sinnen. Beröring­en är grunden för våra sinnesupplevelser.
Tänk! Nej, alltså – känn!
Vi ger även utrymme för en insändare om diskussionen som startade kring KG Hammars uttalanden om Jesu historiska person. Detta trots att vi på Ad Lucem aktar poetiska uttrycks sanningshalt långt högre än insändarskribenten Ola Byfält tycks göra. Det är en svår, men stundtals skön konst att leva och när livet någon enstaka gång är poesi (ljuv eller bitter) eller när man hittar ett poetiskt uttryck som smakar liv – då vet man att det är sant. Eller så stannar det vid ett anande och det räcker också långt.

Redaktionen får lov att be om ursäkt för att detta nummer är så försenat. Trösten är att det inte är länge till nästa temanummer som då lägligt(?) behandlar temat Synd - skam - skuld.
Må så gott till dess!
Håkan Näsman

Tillbaka
© Ad Lucem