Nåt att bita i

Logo: Ad Lucem

Ledaren i Ad Lucem 3/2010

Heligt

Peter Björkman

Begreppet ”heligt” kan förklaras med ord som ”okränkbart” och ”fridlyst”. I Bibeln säger Jesus: ”Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor åt svinen; de trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er.” (Matteus 7:6).
Ett starkt och drastiskt uttalande, kan tyckas. Men det är ändå situationer som kan uppkomma när heliga platser avkläds sin helighet. Jag besökte en gång ett buddhistiskt tempel i Nordkorea som numera bara var en relik från gamla dagar och som behandlades mycket prosaiskt av guiden – ja utstuderat respektlöst. Det kändes hädiskt att gå där, särskilt som organiserad buddhistisk tro för en högst tuktad tillvaro i landet.
En liknande känsla fick jag när jag såg bilder i en inredningstidning med en gammal brittisk kyrka som var omgjord till en vräkig lyxvilla. Reportaget andades samma förakt som guiden förmedlade i Nordkorea – i sitt vältrande i bilder av hur det heliga profaniserats på det mest smaklösa sätt. En sådan artikel sliter kanske inte sönder den kristna kyrkan, men även ett trampande på föremål som en gång varit heliga har en tärande effekt.
Allt som är heligt kan såklart inte vara helgat för all framtid. Och en och annan kyrka måste avkristnas om den av olika skäl inte fyller sin funktion längre. Nödvändigt är dock att processen är noga genomtänkt och att den sker med respekt för det heliga rummet. Viktigast av allt är ändå att det fortfarande finns tillgängliga frizoner i samhället, platser som är ”fridlysta” och ”heliga”. Det är närmast en helig plikt att vi värnar dessa pärlor, mot krafter som politisk totalitarism och marknadskrafter. Utan dessa platser är risken att vi ”slits sönder” överhängande.

Tillbaka
© Ad Lucem