Nåt att bita i

Logo: Ad Lucem

Ledaren i Ad Lucem 3/2009

Hundra år!

Lise Kanckos

Vem är Ad Lucem i dag? Ad Lucem är i dag en kulturtidskrift som riktar sig till en bred läsekrets i alla åldrar, en läsekrets som är intresserad av kultur och livsåskådning. Förändringen av Ad Lucem till en självständig kulturtidskrift skedde huvudsakligen redan på 1950-talet under Paul von Martens tid som chefredaktör (läs mer om detta både i historikartikeln av Ulf Särs och i ett kort inlägg av Paul von Martens i det här numret). Kopplingen till utgivaren Finlands Kristliga Studentförbund har samtidigt bidragit till att vi i dag firar Ad Lucems 100-årsdag. Många ambitiösa kulturtidskrifter utan institutionell koppling har dött ut efter 10 års verksamhet, eftersom de saknat kontinuitet och ekonomisk trygghet.
Men också på senare år har det skett saker som stärkt Ad Lucems roll som kulturtidskrift. Samarbetet med andra finlandssvenska kulturtidskrifter genom Tidskriftscentralen har varit särskilt viktigt, och dessa tidskrifter har blivit våra närmaste kolleger. Ad Lucem var ursprungligen en studenttidskrift, men i dagens redaktion sitter få studerande. Det har blivit en tradition att många redaktörer sitter kvar i redaktionen i 10 år, eller varför inte i 20. Ibland säger en och annan redaktör att ”man borde väl sluta snart – det var ett tag sen jag var studerande…” Och visst är det förståeligt om en hundraåring visar tecken på trötthet ibland. Samtidigt är det en tillgång att redaktörerna är både studerande, forskare och personer ute i arbetslivet, eftersom det ger oss ett brett kontaktnät.

Vad vill Ad Lucem i dag? Av de slagord som Ad Lucem brukar använda för att beskriva sitt syfte och innehåll är min senaste favorit ”dialog mellan livsåskådningar”. Ad Lucem har genom sin historia haft rollen av en kritisk röst inom kyrka och samhälle. Men i ett allt mer pluralistiskt samhälle blir uppgiften att föra dialog allt viktigare, liksom tidningens konfessionellt obundna linje. Dialog är att öppna dörrar som har varit stängda. Den uppgiften kunde vi alltid sköta bättre, med fler tankeväckande och berörande intervjuer och reportage. Samtidigt skall vi också våga skriva om andlighet och mystik som motvikt till vårt materialistiska samhälle och finna kreativa former för vår andlighet. En kvartaltidskrifts tempo sätter sina begränsningar. Kvartaltidskriften är sällan först på plats med senaste nytt. Men det långsamma tempot kan också vara en tillgång. Ad Lucem skall utmana det som redan sagts av andra, vända på perspektivet, gå inåt och granska vårt samhälle, vår kultur, vår kyrka, vår religiositet och oss själva. Den skall vara en frispråkig tidskrift för kultur och livsåskådning.

Vart är Ad Lucem på väg? Redaktionen funderar på att publicera Ad Lucem både i pappersform och på nätet. Tanken är både kittlande och skrämmande. Kommer vi att förlora prenumeranter i så fall, eller kommer vår läsekrets tvärtom att mångdubblas? Min önskedröm är i varje fall att få fler läsare, för det är Ad Lucems skribenter värda. Fortfarande läses tidskrifter gärna i pappersform, eftersom det för många människor hör till läsupplevelsen att känna tidskriften konkret i handen. Publicering på Internet kunde fungera mer som ett lättillgängligt arkiv och som ett komplement till den tryckta upplagan.

Vi firar 100-årsjubileum på det symbolmättade datumet elfte september. Datumet råkade passa, men det är också likt Ad Lucem att kombinera fest och allvar. Både det jubileumsseminarium som Ad Lucem arrangerar och detta jubileumsnummer har temat ”Öppna eller stängda dörrar”. Grattis Ad Lucem!

Lise Kanckos

Tillbaka
© Ad Lucem