Nåt att bita i

Logo: Ad Lucem

Ledaren i Ad Lucem 3/2006

Rädsla och tillit

Håkan Näsman

Älska min nästa såsom mig själv.

Men gång på gång anammar vi: Jag är rädd för andra precis som jag är för mig själv.

Inte för att vi vill det. Nej, vi vill älska, men vi törs inte. Vi törs inte öppna oss för varandra. Vi vill försäkra oss. Mot inbrott. För framtiden. Med pengar. Mot det annorlunda. Mot det där som inte är som det brukade. Som det var förr (som vi tror att det var).
Vi öppnar oss först när vi ser döden framför oss. Om ens då. Med god otur råkar vi ut för mindre ögonblick av död, som öppnar våra ögon.

Och ändå finns tilliten också där. Annars skulle vi inte fungera. Vi skulle inte våga röra oss i trafiken - en av mina rädslor är just tanken att det bara behövs en centimeters rörelse på ratten för att olyckan ska vara där - vi skulle inte våga tala med andra.

Vi skulle ingenting om inte tillit fanns.

Kvar står utmaningen att älska oss själva och älska vår nästa. En långsam livslång skola.
Och trösten. Att det finns nåd, att vi alla ändå stannat på klassen, flera gånger om.

Låt oss tro det. Jag är rädd för att det är den enda vägen.

Mina vänner.

Tillbaka
© Ad Lucem