Nåt att bita i

Logo: Ad Lucem

Ledaren i Ad Lucem 3/2004

Toleransintolerans

Håkan Näsman

Svarar Kyrkpressen på de frågor vanliga tänkande människor har i Svenskfinland idag? Till en del säkert, men jag kan dock inte komma ifrån att jag ser med en viss oro på det som jag upplever som en smalspårighet i dess kristendomstolkning.

I höstas var det synd om den Buttiglione som syndastämplar homosexuella och – inte att förglömma – vill upprätta flyktingläger utanför Europas gränser. Av någon märklig anledning framställdes han i sin tur som en martyr, en som får lida av intolerans för sina åsikter. Mycket spaltutrymme ges konservativa alternativrörelser, alternativa bibelöversättningar, homofientliga kristendomstolkare. Likaså görs kvinnoprästerna igen till ett problem, i meningen något som är värt att diskutera.

KP är inte kyrkans tidning men den bekostas i praktiken av församlingsmedlemmar i hela stiftet. Som jag ser det ska kyrkan – och även den tidning som församlingarna ger till sina medlemmar – på ett mycket bredare sätt spegla den verklighet som vi lever i. Den vardag där vi människor försöker leva i kärlek behöver vi nåd och tröst – en tillit om att vi i våra strävanden och misslyckanden ändå har ett hopp. Denna goda strävan ser jag inom kyrkan när jag silar bort de värsta fundamentalisterna – ska det inte synas bättre inom det språkrör som KP vill vara? Glöm hudfärg, kön och sexuell läggning för en stund, tack!

Detta nummer av Ad Lucem handlar lite löst om land... i nästa undersöker vi gudsbilder.
HN

Tillbaka
© Ad Lucem