Nåt att bita i

Logo: Ad Lucem

Ledaren i Ad Lucem 2/2006

Drömmen om en öppen kyrka

Håkan Näsman

Processen med att fullt ut acceptera kvinnliga präster går vidare i vår kyrka - det inger hopp.
Det finns trots allt även i vårt stift så mycket fördolt förtryck av kvinnliga präster att det är bra att frågan ventileras ordentligt. Mannen på gatan får oftast inte höra om hur omöjligt det i praktiken är för en kvinnlig präst att jobba i vissa delar av Borgå stift.
Ofta kommer jag att tänka på en islänning som jag diskuterade flyktingpolitik med på 80-talet. Han konstaterade bara lugnt att “vi har inga problem med flyktingar, vi tar inte in några!” Samma attityd förekommer på sina håll i kvinnoprästfrågan hos oss.

Ofta sägs saker inte rent ut, men i “samförstånd och enhet” hittas lösningar (anställning i jämlika församlingar) så länge ingen protesterar. Och det finns förstås mera som det inte talas högt om: Manliga teologiemagistrar som från teologiska fakulteterna tajmar sin prästvigning så att inga kvinnliga kolleger riskerar finnas vid altaret samtidigt. Eller t.ex. ett inte alldeles gammalt exempel från Borgå domkyrka där en äldre kyrkoherde nog deltar i prästvigningen av sin egen son, men därefter avlägsnar sig för att inte behöva välsigna en blivande kvinnlig präst vid samma altare. Ska ett sånt agerande behöva förståelse? Knappast. Man får därför hoppas att frågan även syns i församlingsvalet i höst - då kan var och en med sin röst berätta hurdan kyrka de vill ha.

* * *

Utgivningen av vårens nummer av Ad Lucem har kantats av både mardrömmar och drömmar. Mardrömmen började med en ordentlig försening i färdigställandet av nummer ett, som därefter gled in i ett katastrofalt läge när en gammal Mac-dator på FKS vägrade ge ut adresser. Tvåan, som du nu läser, blev ett drömnummer med många pigga medverkande. Folk har ivrigt delat med sig av eget drömstoff och annat material. Mycket att känna igen sig i och förhoppningsvis ett befriande paket.
Som bäst jobbar vi med att få acceptabla rutiner visavi vår bakgrundsorganisation som just nu inte lever upp till det som vi drömmer om. Och vi får hoppas att den frustration som många prenumeranter uttryckt ska lindras av detta drömnummer och av vår uppriktiga: Förlåt, vi är också väldigt ledsna.

Håkan Näsman

Tillbaka
© Ad Lucem