Nåt att bita i

Logo: Ad Lucem

Ledaren i Ad Lucem 1-2/2005

Var o ein me sett

Håkan Näsman

Nej, du får väl inte bättre samvete av det här dubbelnumret, men vi lovar någon tankeställare och minst lika många frågor som svar på vad det är som gör vårt samvete så komplicerat…
Detta nummer av Ad Lucem bjuder alltså på ett rejält paket på temat samvete. Stommen är inlägg och kommentarer till ett seminarium ”Samvetet och överjaget” som hölls i Helsingfors i början av året.
Inläggen av Lars Hertzberg, Lars Sjöberg och Robert Lemberg samt kommentarerna av Ulf Särs och Heidi Jäntti (ny i redaktionen!) belyser en alltid aktuell problematik.
En viktig aspekt som behandlas är hur ”vi alltid möter moraliska frågor inifrån, inte utifrån. Vi kan inte tänka oss fram till moralen utifrån” (Hertzberg). Tanken markeras även av Tage Kurtén som analyserar diskussionen kring biskop Ilkka Kantola och påpekar att ”vi därför inte kan uttala oss om den moraliska halten i en annan människas liv”.

Vi kan och ska naturligtvis diskutera rätt och fel och utvärdera våra handlingar med andra, men vara varsamma med våra domar. I min uppväxtmiljö brukar det ibland formuleras som ett ”var o ein me sett”. ”Var och en med sitt” uppfattade jag alltid som den positiva tysta attityden till den som drabbats av något utifrån sett ont. Hade en bekant familjs pojke blivit fast för något fuffens eller brott kunde man med detta konstaterande säga att de säkert har tillräckligt svårt utan att vi sinsemellan skvallrar om saken. Att erbjuda hjälp är väl naturligt om det kommer nära inpå, men ”var o ein me sett” anger respekt för den andras integritet, i ovannämnda fall hela familjens.

Hur viktigt är inte detta i en tid när vi allt mera överöses av sjuka sensationslöpsedlar och ickenyheter om människor som har en offentlig position eller ännu värre görs till offentligheter via någon tragedi. Det har alltid funnits och kommer alltid att finnas en dylik underhållningsindustri, men det synes i dag allt viktigare att vår samhällsdiskussion alltfort skulle basera sig på riktiga nyheter, djupa analyser och breda dialoger. Inom Ad Lucem vill vi också vara med i det arbetet.
En skön sommar till alla gamla och nya läsare!*

*) Detta nummer av Ad Lucem är med i en satsning där läsexemplar av tio finlandssvenska kulturtidskrifter (samarbetet Tidskriftscentralen) finns på ca 20 caféer runtom i svenskfinland. Läs, tipsa och prenumerera! www.adlucem.fi

hakan.nasman@adlucem.fi

Tillbaka
© Ad Lucem