Nåt att bita i

Logo: Ad Lucem

Ledaren i Ad Lucem 1/2008

Följa John

Lise Kanckos

Ärkebiskop emeritus John Vikström har även efter sin pensionering varit en synlig person i det finländska kulturlivet och en kyrklig röst i samhällsdebatten. Ofta har han rollen av en försvarare av mänskliga värden, inte minst inom företagsetiken och dagsaktuella socialetiska frågor. Han återkommer ofta till relationen mellan de två orden i rubriken för sin doktorsavhandling: religion och kultur. Vikströms kyrka lever i ständig kommunikation med kulturen och hans syn på människan är den myndiga människan.
Detta är inte i första hand ett nummer om John Vikström, utan ett nummer med honom. Han fungerar nämligen som medredaktör för numret. Förutom en intervju med Vikström innehåller numret artiklar om några centrala teman som han vill lyfta fram: kyrkan och tron i senmodern tid, andlighet, miljöetik och religionsmötet mellan kristendom och islam.

Det första temat handlar om vad som egentligen händer när unga människor överger kyrkan idag. Rekryteringsproblemet av ungdomar betraktar Vikström som ett gemensamt för både kyrkan och politiska partier. Det handlar om den senmoderna människans allergi mot färdiga svar, vilket Vikström samtidigt betraktar som ett legitimt ifrågasättande. Hilkka Olkinuora funderar vidare på detta tema i tidningen. Temat andlighet eller spiritualitet kopplar Vikström ihop med en etisk aspekt. Han betonar att andligheten inte enbart handlar om upplevelser. I tidningen reflekterar Merete Mazzarella över andlighet och sitt förhållande till gudstjänsten. Det tredje temat miljöetik behandlas i numret i en intervju med ekoteologen Terho Pursiainen. Vikström betraktar miljöproblemen och det ekologiska ansvaret som dagens stora socialetiska fråga. Det fjärde temat om religionsmötet mellan kristendom och islam betraktar Vikström som en fråga som engarerar människors tankar idag, och han frågar sig hur en vettig religionsdialog kan se ut. Ruth Illman har i detta nummer några förslag på hur en kristen-muslimsk dialog kan förverkligas.

Från och med detta nummer fungerar jag som chefredaktör för Ad Lucem. Till vardags doktorerar jag i sociologi vid Åbo Akademi och till utbildningen är jag också teolog. För mig är det kombinationen av livs­åskådning och kultur som gör Ad Lucem till en spännande tidskrift där det händer mycket. Och nästa år fyller tidskriften redan 100 år, tänk det! Redaktionen riktar ett stort tack till avgående chefredaktör Håkan Näsman, men är samtidigt mycket glad att han fortsätter i redaktionen. Samtidigt välkomnar vi också Jessica Högnabba i redaktionen.

Tillbaka
© Ad Lucem