Nåt att bita i

Logo: Ad Lucem

Ledaren i Ad Lucem 1/2006

Att förstå det konstiga

Håkan Näsman

Det är bara att konstatera – det är ingen självklarhet att ha en levande kyrka sida vid sida med levande konst. Inte för det – det finns förstås i tradition och i vår nutid otaliga exempel på hur det som vi kallar Guds skapelsen fortgår.
Såväl inom kyrka som konst har vi sanningssökare, medvandrare och ibland även profeter. Människor med gudabenådade färdigheter att bjuda in till samtal om livets yttersta frågor eller sådana som förmår visa på det enkla och raka, ögonblick av renhet och vila, av skönhet och sanning.
Andra igen kan genom att visa det – förenklat uttryckt – icke-sköna få oss att begrunda våra livsval. Det sistnämnda är knappast lätt och absolut inte tacksamt – för att ge en liknelse: vad hade inte din badrumsspegel fått höra om den varit levande i morse?
När det gäller konstuttryck i olika former har vi alla egna favoriter (annat ord) och så finns det namn som för alltid framstår som speciellt meningsbärande inom varje konstform. Klassiska verk. Kyrkan har gjort mycket för deras spridning och bevarande, men kyrkan har även bokstavligen förstört och genom sitt agerande förhindrat det som kunde ha blivit en god dialog, rentav en hyllning till Skaparen.
Det gäller att vara försiktig med det där stenkastandet. Att först lyssna och se och försöka förstå även då den andra inte talar ett språk jag direkt kan förstå.
Håkan Näsman

Tillbaka
© Ad Lucem