Nåt att bita i

Logo: Ad Lucem

Ad Lucems redaktion 2018

Chefredaktör:
Peter Björkman
peterrichardbjorkman(at)gmail.com

Redaktionssekreterare:
Christian Lång

Redigering, grafisk formgivning:
Hilda Forss

Expedition:
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto – Finlands Kristliga Studentförbund ry (SKY-FKS)
Gengatan 3
00170 Helsingfors
tfn 050 595 2867

© Ad Lucem